Er zijn veel mensen die lijden aan een chronische pijn in het bekkengebied. Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en behandelingsmogelijkheden van chronische bekkenpijn weten we er nog niet heel veel vanaf.

Het bekken is een ingewikkeld gebied. Naast spieren, banden en gewrichten (het zogenoemde bewegingsapparaat) zitten in het bekken ook organen. Orgaanklachten beïnvloeden de functie van het bewegingsapparaat. Ook kunnen problemen in het bewegingsapparaat bijdragen aan het ontstaan van orgaanklachten.
Tot nu toe weten we niet wat de kip en wat het ei is. Wel is duidelijk dat beide systemen goed onderzocht moeten worden. Vaak is het ingewikkelde problematiek waar meerdere zorgverleners bij nodig zijn; dat wil zeggen dat meerder behandelaars in goed overleg onderling hun krachten bundelen, multidisciplinair benaderen noemen we dat. De mogelijke rol van het bewegingsapparaat bij chronische pijnklachten in buik/bekken is niet algemeen bekend. Als na uitsluiten van andere aanwijsbare redenen voor het ontstaan van de klachten niets wordt gevonden wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. De klachten kunnen voortkomen uit het bewegingsapparaat. Lees hier verder over verschillende onderzoeken bij de chronische bekkenbodempijn.

lampjeBij dit soort klachten is het belangrijk dat je hulp zoekt. Een bekkenfysiotherapeut die gespecialiseerd is in chronische bekkenpijn zal de klachten uitgebreid inventariseren. Daarbij worden heel veel vragen gesteld over het bewegingsapparaat, de diverse orgaanfuncties en naar de invloed van de klachten op uw dagelijks leven. Vervolgens volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek.

Indien nodig kun je voor aanvullend onderzoek worden doorverwezen naar behandelaars met aanvullende kennis en kunde. Op basis van alle gegevens wordt een diagnose gesteld en wordt in overleg met alle betrokkenen een behandelplan opgesteld.

Bij de volgende klachten kan bekkenfysiotherapie mogelijk geïndiceerd zijn. Bespreek dit eens met je huisarts behandelaar.

  • chronische buikpijn waarbij geen afwijkingen aan de organen zijn gevonden
  • steeds terugkerende lage rugklachten waarvoor geen duidelijke aanwijsbare oorzaak wordt
  • gevonden.
  • scrotale pijnklachten
  • prostaatpijn ( ook wel prostatitis genoemd) waarbij geen oorzaak wordt gevonden
  • pijn met vrijen
  • pijnlijke verkramping van de bekkenbodemspieren spontaan of rondom plassen,
  • poepen en vrijen
  • bekkenpijn

www.pelvicpain.nl