Herstel na de bevalling

Bekken

Als je bekkenpijn hebt na de bevalling kan dat al in de zwangerschap zijn ontstaan of pas tijdens de bevalling. Dat laatste komt minder vaak voor, maar valt dan ook erg tegen in deze periode. Bekkenpijn die ontstaan is na de bevalling kan een relatie hebben met de persduur (uitdrijvingsduur), (forse) expressie op de buik gedurende het persen, een vacuüm bevalling of bij een hoge tangverlossing. Bekkenpijn die al in de zwangerschap aanwezig was, kan na de geboorte vrij snel afnemen, met name als de pijnlijke druk in het bekken veroorzaakt werd door het gewicht en de ligging van je baby. Vaak is er pijn en angst voor bewegen die samen zorgen voor een verandering van je houding en je bewegen.

lampje

Klachten van bekkenpijn zijn na je bevalling vaak niet opeens voorbij. In het algemeen moet je dat wat je in je zwangerschap langzaamaan ging minderen, nu langzaamaan weer gaat oppakken. Je bekkenbanden hebben tijd nodig om minder week te worden. Je spieren rondom je bekken en in je lage rug moeten weer opnieuw leren met elkaar samen te werken nu je houding en je lichaamszwaartepunt zijn veranderd. Bovendien is er nu een nieuwe belasting bijgekomen: het optillen en dragen van je baby. Dit betekent dat alle adviezen die in de zwangerschap bij bekkenpijn van kracht waren, ook na de bevalling nog gelden. Bij aanhoudende klachten kan verwijzing naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut zinvol zijn.

nvfb.fysionet.nl