Urineverlies betekent dat je de urine niet goed kunt ophouden. Hoe vaak zoiets voorkomt kan wisselend zijn van af en toe tot meerdere malen per week of per dag of zelfs ‘s nachts. Het kan optreden tijdens sporten, hoesten of lachen, maar bijvoorbeeld ook als er heftige aandrang is om te plassen.
Er zijn vele oorzaken te benoemen om urineverlies te krijgen. Zwangerschappen en bevallingen zijn een belangrijke oorzaak bij de vrouw, bij mannen kunnen dit operatieve ingrepen aan bijvoorbeeld de prostaat zijn. Het is dus niet alleen maar een vrouwenkwaal!


Fleur wil weer gaan sporten. De baby is inmiddels een jaar oud. Het moet nu toch weer kunnen, maar ze heeft wel voorzorgsmaatregelen genomen. Vorige week was ze bij een vriendin en tijdens een heerlijke lachbui had ze een flinke scheut urine verloren….

Fleur lijkt last te hebben van stress urine incontinentie of inspanningsincontinentie. In het Zuidafrikaans noemen ze dit een ‘druk-lek’. Het gaat nl. niet om psychische stress, maar gewoon om een plotselinge verhoging van de druk in de buik, die veroorzaakt wordt door lachen, hoesten, tillen en inspannende lichaamsbeweging.

De hoeveelheid urine die dan verloren wordt zijn vaak kleine of grotere scheutjes


Tineke (35 jaar) heeft met een vriendin in de stad afgesproken. Haar eigen stad, want dan weet ze tenminste waar alle toiletten zijn…. Ze gaan op tijd, maar Tineke heeft niets gedronken en al zeker geen koffie. ‘ik moet al vaak genoeg, maar kan het net redden omdat ik de weg weet en mijn vriendin weet van mijn probleem.’

Ze had vandaag met de collega’s een dagje uit zullen gaan…. met de bus…. en wandelen langs het strand…..

Tineke heeft last van een andere vorm van urine incontinentie: urge urine incontinentie (spreek uit:eurtsj) of aandrangsincontinentie. In het Zuidafrikaans noemen ze dit een ‘drang-lek’. Bij deze vorm van incontinentie is er sprake van heftige aandrang om te plassen die gevolgd wordt door urineverlies. De hoeveelheid urine die dan verloren wordt is vaak de volledige blaasinhoud.
Men is veelal te laat bij het toilet. Opvallend is ook dat mensen met een urge-incontinentie klacht ook ‘s nachts vaak naar het toilet moeten.

De klacht kan ook iets minder heftig zijn: wel veel aandrang, maar meestal wel op tijd bij het toilet. We spreken dan van urgency.


Behalve stress of urge urine incontinentie heeft men vaak ook symptomen van allebei. We spreken dan van een gemengde incontinentie.

Tot slot is er nog een vorm van incontinentie waarbij de blaas te vol blijft en gaat overlopen. Dit kan ontstaan door een overactieve bekkenbodem, door een verstoorde functie van het zenuwstelsel of door een blokkade in de plasbuis die het uitstromen van urine belemmert of het alleen met druppeltjes kan doorlaten. Dit wordt de overloopincontinentie genoemd.

Wil je eens kijken wie welke onderzoeken bij je kan doen om te bekijken of er wat kan worden gedaan aan je urineverlies?