Promotie onderzoeken

wetenschapperEr wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bekken- en bekkenbodemproblemen. Niet alle onderzoeken zijn bereikbaar voor iedereen, maar we zullen hier zoveel mogelijk de Nederlandse samenvattingen van relevante proefschriften opnemen.